اخبار دبستان شعبه پونک

اخبار دبستان شعبه پونک


/Content/Themes/kolyoum/images/no-image.PNG
جشنواره یک روز با خانواده

در کشورهای مختلفی معمولا یک روز از سال را به عنوان روز خانواده جشن می ...

/Content/Themes/kolyoum/images/no-image.PNG
گردشی علمی تفریحی با معلمان

گر از فضای دودآلود شهر تهران خسته شده اید و دلتان می خواهد سری به شمال...

/Content/Themes/kolyoum/images/no-image.PNG
دبستان رهیار، مروج سلامتی

ضرورت وجودی تشکیلات بهداشت مدارس ناشی از این واقعیت است که دانش­‌آموزا...

/Content/Themes/kolyoum/images/no-image.PNG
تقویت فرهنگ کتاب خوانی

می گویند: "کتابخانه قلب مدرسه است و مدرسه بدون کتابخانه کالبدی بی جان ...

تعداد کل : 35 صفحه 1 از 4
1
2
3
4
 
Top