سنجش ورودی متوسطه 2 سال 1400-1399

تاریخ و نحوه برگزاری آزمون ورودی واحد متوسطه 2 رهیار در سال تحصیلی 1400-1399

yesاحتراما به اطلاع اولیا و دانش آموزان عزیز می رسانیم آزمون ورودی واحد متوسطه 2 رهیار در روز چهارشنبه 99/02/24 به شرح ذیل برگزار می گردد:

ردیف پایه ورودی رشته  نوع آزمون   نام درس/دروس  
۱ نهم به دهم ریاضی و تجربی تشریحی ریاضی نهم
۲ دهم به یازدهم ریاضی تشریحی ریاضی 1 - فیزیک 1 
۳ دهم به یازدهم تجربی تشریحی ریاضی 1 - زیست 1
۴ یازدهم به دوازدهم ریاضی تشریحی حسابان - فیزیک 2
۵ یازدهم به دوازدهم تجربی تشریحی ریاضی 2 - زیست 2

enlightenedدر مورد نحوه آزمون، آنلاین می باشد و راس ساعت 10 صبح چهارشنبه 24 اردیبشهت ماه برگزار می گردد.

 زمان: روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399

 شماره تماس: ۴۴۴۷۹۹۳۵  ،  ۳-۴۴۴۷۰۳۸۱  ،  ۶-۴۴۴۳۵۸۷۵  ،  ۴۴۴۳۵۰۶۶

 

   با سپاس، ستاد مرکزی ثبت نام


ثبت نام در رهیار پیش ثبت نام ثبت نام آزمون ورودی

نظرات


Top