تولد فصل زمستان (پیش دبستان رهیار)

تولد فصل زمستان (پیش دبستان رهیار)

جشن تولد نوآموزان فصل زمستان در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۲ در پیش دبستان رهیار برگزار گردید. ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۷