تماشای نمایش پینوکیو پیش دبستان رهیار

بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار شد روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 بچه های پیش دبستان رو به تاتر ببریم، تاتر پینوکیو ....

بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار شد روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 بچه های پیش دبستان رو به تاتر ببریم، تاتر پینوکیو ....

روز موعود فرا رسید، ساعت 9 صبح همه در حیاط پیش دبستان رهیار جمع شدیم.

با آمدن اتوبوس برای دیدن نمایش شاد و جذاب، به سمت محل نمایش حرکت کردیم. یک اردو شاد و آموزنده با پینوکیو ...

این نمایش که بر اساس داستانت پینوکیو طراحی شده بود، مفاهیم اخلاقی ارزشمندی مانند صداقت و اعتماد را در بستری بسیار شاد و جذاب به نوآموزان، آموزش داد.

نمایش پینوکیونمایش پینوکیونمایش پینوکیو


اخبار پیش دبستان پیش دبستان مجتمع رهیار مجتمع آموزشی اردو اردوی دانش آموزی رهیار تاتر

نظرات


Top