برگزاری فعالیت های ورزشی به مناسبت روز تربیت بدنی- پیش دبستان رهیار

به مناسبت فرا رسیدن روز تربیت بدنی، فعالیت های ورزشی مربی ژیمناستیک برای نوآموزان و مربیان در نظر گرفته شد، که با شور و هیجان زیادی رد بین نوآموزان انجام گردید.undefined

به مناسبت فرا رسیدن روز تربیت بدنی، فعالیت های ورزشی مربی ژیمناستیک برای نوآموزان و مربیان در نظر گرفته شد، که با شور و هیجان زیادی رد بین نوآموزان انجام گردید.

هدف از برگزاری انی فعالیت های ورزشی به شرح ذیل می باشد:

* ایجاد نشاط و صمیمیت میان نوآموزان و مربیان

* ایجاد بستری مناسب برای نوآموزان در رابطه با انجام فعالیت گروهی

* ایجاد انگیزه بیشتر نوآموزان برای انجام دادن فعالیت های ورزشی