بازدید ایستگاه آتش نشانی پیش دبستان رهیار

اردوی بازدید از ایستگاه­55آتش نشانی برای نوآموزان پیش دبستان رهیار با توجه به فرا رسیدن آخرین چهارشنبه سال

اردوی آتش نشانی (2).JPG

اردو

با توجه به فرا رسید چهارشنبه آخر سال و خطرات احتمالی این روز تصمیم گرفتیم بازدیدی از ایستگاه­55 آتش نشانی برای نوآموزان هماهنگ نماییم، تا اطلاعات لازم جهت حفظ ایمنی و مراقبت از خود را از طریق نیروهای آتش نشانی به صورت تخصصی ­تر به نوآموزان آموزش دهیم .

 نوآموزان در ساعت 10 صبح روز دوشنبه بیستم اسفند ماه در آن مکان حضور یافتند و با انواع ماشین­ های آتش نشانی، موارد ایمنی چهارشنبه آخر سال، موارد ایمنی در هنگام وقوع حادثه ­ی آتش سوزی و .... آشنا شدند.

اردوی آتش نشانیاردوی آتش نشانیاردوی آتش نشانیاردوی آتش نشانیاردوی آنش نشانیاردوی آتش نشانی