اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار )

اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار )

اولین جلسه آموزش خانواده با موضوع کاربست روانشناسی مثبت گرا و فرزندپروری در پیش دبستان رهیار برگزار شد. [caption id="attachment_4140" align="aligncenter" width="618"]اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار ) اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_4142" align="aligncenter" width="618"]اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار ) اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_4143" align="aligncenter" width="618"]اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار ) اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_4144" align="aligncenter" width="618"]اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار ) اولین جلسه آموزش خانواده ( پیش دبستان رهیار )[/caption]