اسامی همکاران واحد پیش دبستان رهیار سال تحصیلی 98-97

مشاهده اسامی همکاران ما در واحد پیش دبستان رهیار در سال تحصیلی 98-97undefined

اسامی همکاران در واحد پیش دبستان رهیار در سال تحصیلی 98-97 به شرح ذیل می باشد:

 

واحد پیش دبستان رهیار ( شعبه کمالی)

سمت

همکار

ردیف

مدیر پیش دبستان

بنفشه جبلی

1

معاون اجرایی

محمد باقر فاضلی

2

معاون توسعه و تعالی / مسئول دوره

الناز نظری فر

3

مسئول تعالی/مربی بهداشت

فرناز جم

4

مربی پیش دبستان

فاطمه دمیرچی

5

مربی پیش دبستان

معصومه محمدی

6

مربی پیش دبستان

پریسا بزرگ منش

7

مربی پیش دبستان

ندا خوش نظر

8

مربی پیش دبستان

بیتا دشت گرد

9

کمک  مربی پیش دبستان

سمانه موسوی

10

مربی زبان

غزال شرفشاهی

11

مربی ژیمناستیک

مهشید حجت

12

مربی موسیقی

کیانا فریدونی

13

مشاور روانشناس

مهشید کارخانه چی

15

نیروی خدمات

کبری خسته

16

نیروی خدمات

لیلا فتح الهی

17