اسامی همکاران واحد متوسطه دوره اول – سال تحصیلی 98-97

اسامی همکاران واحد متوسطه دوره اول در سال تحصیلی 98-97

اسامی همکاران واحد متوسطه دوره اول – سال تحصیلی 98-97

ردیف نام نام خانوادگی سمت
1 محسن محمد معلم کلاس هفتم جامی
2 وحید شفیعی معلم کلاس هفتم سعدی
3 حامد جمالی معلم کلاس هفتم فردوسی
4 حمید رضا اسماعیلی معلم کلاس هفتم سنایی
5 شهرام ابراهیمی دبیر زبان
6 محمد اینانلو دبیر ورزش
7 محمد حسینی فرد دبیر علوم فیزیک شیمی
8 احمد خراسانی دبیر کارگاه
9 زمان زمانی دبیر کارگاه
10 مصطفی احمدی دبیر دینی عربی
11 ابراهیم بازقندی دبیر جبر
12 نبی ا... عبدالوند دبیر ورزش
13 حسن عبدی دبیر دینی عربی
14 سعید عظیمی دبیر هنر
15 علیرضا علیایی مقدم دبیر جبر
16 پیمان قائمی دبیر جبر
18 ابوالقاسم کاظم زاده دبیر مطالعات
19 سعید کشاورز دبیر دینی
20 رضا اصغرزاده دبیر قرآن
21 داوود نوری دبیر تاریخ اجتماعی
22 محمد حسین میر آفتاب دبیر قرآن
23 نعمت نیاکی دبیر علوم
24 محمد قانع فرد دبیر ادبیات
25 حسام حسین زاده دبیر تفکر
26 محسن رحمانی دبیر ادبیات
27 داوود گلدست دبیر کالج
28 حسین کرمی دبیر آز علوم
29 عبداله مقدمی دبیر روزنامه
30 احمد خردمند کیسمی مدیر واحد
31 محسن عبدلی معاون توسعه و تعالی
32 مهدی نیک نهاد معاون اجرایی
33 عیسی جعفر زاده دفتر دار
34 امیرعباس مصطفی مسوول پایه هفتم
35 مرتضی فتحی مسوول پایه هشتم
36 حجت اله منتظری قهجاورستانی مسوول پایه نهم
37 محسن رافضی معاون انضباطی
38 سید احمد سید قوامی معاون انضباطی
39 سعید عسگری معاون انضباطی
40 علی برادران مسوول تعالی
41 مهران عزیزپور نیروی خدمات
42 مجید زند نیروی خدمات

متوسطه دوره اول مجتمع رهیار راهنمایی مجتمع آموزشی همکاران رهیار معلم های رهیار همکاران متوسطه دوره اول رهیار

نظرات


Top