اردوی کتابخانه (پیش دبستان رهیار)

اردوی کتابخانه (پیش دبستان رهیار)

اردوی آموزشی و علمی در روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه برای نوآموزان برگزار گردید . اهداف این اردو شامل موارد زیر میباشد : ۱-آشنایی با مقررات کتابخانه ۲-آشنایی با امانت گیری کتاب ها
۱
DSC00583
DSC00588
۰