اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )

اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )

اردوی پارک ژوراسیک پیش دبستان رهیار بردن بچه ها به مکان هایی که هم جنبه آموزشی داره هم تفریحی برای اون ها خیلی خوب و مفید هستش . بچه های پیش دبستان رهیار هم از این قاعده مستثنی نیستند ، اون ها این بار به اردوی پارک ژوراسیک رفتند . کنار همه معلم ها و مربیاشون هم تفریح کردند و هم کلی چیز های جدید راجع به دوران ژوراسیک یاد گرفتند .

[caption id="attachment_6155" align="aligncenter" width="618"]اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_6156" align="aligncenter" width="618"]اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_6157" align="aligncenter" width="618"]اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_6158" align="aligncenter" width="618"]اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_6159" align="aligncenter" width="618"]اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_6160" align="aligncenter" width="618"]اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوی پارک ژوراسیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption]
اخبار پیش دبستان

نظرات


Top