اردوی علمی-تفریحی(پیش دبستان رهیار)

اردوی علمی-تفریحی(پیش دبستان رهیار)

به مناسبت روز دانش آموز اردوی علمی-تفریحی( باغ وخش ارم ) در روز چهرشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۲ برای نوآموزان برگزار گردید.  
dsc00060
dsc00063
dsc00065
dsc00087
dsc00093