اردوی پارک ترافیک

اردوی پارک ترافیک

اردوی تفریحی - آموزشی پارک  ترافیک در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۷ برای آشنایی نوآموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی توسط پیش دبستان رهیار انجام شد.

 
dsc003-16
dsc00229
dsc00197
dsc00202