اردوی شب مانی دبستان رهیار شعبه پونک

اردوی شب مانی ویژه ی پایه ی ششم که در روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 برگزار شد. اهداف اردوی شب مانی دبستان رهیار شعبه پونک به شرح زیر می باشد:شب مانی پونک (3).jpg

    اردوی شب مانی ویژه ی پایه ی ششم که در روز چهارشنبه مورخ 1/12/97 برگزار شد.

اردو، کلمه‏ اى است که بر گروهى از سپاهیان گسیل شده به جایى و نیز لوازم آنان اطلاق می ‏شده است و در اصلاح سپاهیان قبل نبرد در جایی خارج از میدان نبرد اردو می زدند. مهم‏ترین ویژگى اردوى سپاهیان، که به دیگر اردوها نیز سرایت کرد، قانونمندى، نظم و نظام آن جمع بود. به همین دلیل است که امروزه مى‏گویند: «اردو باید داراى مقررات و نظام خاص خود باشد.. »

    در اصطلاح اردو یعنی سازگاری فعالانه در یک زندگی دسته جمعی. اردو یک برنامه صرفا تفریحی نیست و انتظار می رود در اردو هر فرد، تجربه ای که با یادگیری غنی شده، کسب نماید.

اهداف اردو ی شب مانی:

1- ایجاد بستری از شرایط و امکانات برای تولید صمیمت و مهر.

 2-  تقویت حس نوع دوستی و همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت ها.

3-  کسب تجربه ی زیسته در زمینه های مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی .

4-   کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقای اینگونه مهارتها

5-  آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکلات و تنگناها

اردوی شب مانیشب مانی

 

شب مانیشب مانیشب مانی

شب مانی