اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار )

اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار )

اردوی آموزشی تفریحی با هدف بالا بردن سطح یادگیری نوآموزان در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی در پارک آموزش ترافیک برگزار گردید . [caption id="attachment_4165" align="aligncenter" width="618"] اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_4166" align="aligncenter" width="618"] اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_4167" align="aligncenter" width="618"] اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption] [caption id="attachment_4168" align="aligncenter" width="618"] اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار ) اردوى آموزشى پارک ترافیک ( پیش دبستان رهیار )[/caption]